top of page

Implementeringsproces

 

Vi arbejder typisk ud fra agile implementeringsprocesser med afsæt Prince 2 projektmodellen og vores BI framework er inspireret af Kimballs teorier og metoder.

 

Hertil tilsætter vi en god portion sund fornuft og lægger op til en god og ærlig dialog. Mantraet er: ”Let´s keep it simple”

 

Agilitet og kundeinddragelse

Implementeringen forgår med afsæt i en fase opdelt model. Hver fase afsluttes med en kunde godkendelse, inden næste fase igangsættes. Hermed sikres en høj kunde involvering, løbende tilpasning og accept, samtidig med at det samlet sikrer den bedste løsning.

 

Grundig afklaring

Vi skal sikre en god start, da dette ofte er forudsætningen for en succesfuld implementering. Vi tillægger derfor den indledende fase særlig opmærksomhed. Her afstemmes de overordnede succeskriterier, forventninger, afgrænsninger, afstemninger, datakvalitetsanalyse mv. Samtidig laves den endelige tids- og aktivitetsplan, så alle parter er bekendte med egne roller og forventninger.

 

Herefter følger de klassiske implementeringsfaser, som løbende testes og godkendes. Efter endt godkendelse, brugeruddannelse og ibrugtagning, overleveres løsningen endeligt til kunden. 

 

Fremadrettet

OBISS har som bekendt det tekniske ansvar for løsningen og tilbyder samtidig brugerhenvendt support. OBISS lægger samtidig op til et opfølgningsforløb forventet 3-6 mdr. efter overdragelsen. Hermed er der mulighed for at gøre sig nogle erfaringer og få luget ud i evt. småfejl og foretaget relevante tilpasninger.

 

Fremadrettet når løsningen kører og anvendes, vil OBISS tage initiativ til løbende samarbejds-møder. Omfang og frekvens sker efter aftale og relevans.

 

Vi stiller krav til os selv og til vores kunder

 

Dialog og samarbejde

En succesfuld implementering forudsætter et godt samarbejde. Selv den bedste projektmodel er ikke tilstrækkelig, hvis ikke alle parter arbejder aktivt for at lykkedes. Vi vil gå proaktivt og ambitiøst ind i et samarbejde og forventer derfor også at vores kunder vil gå positivt til værks.

 

OBISS har det overordnede projektleder ansvar og samtidig initiativpligten i implementeringen.

 

Generelt lægger vi hos OBISS meget vægt på en åben og ærlig dialog og mener det er forudsætningen for et godt samarbejde og nogle gode løsninger.

 

Vi glæder os at samarbejde med jer

bottom of page