top of page

Udvalgte kundeeksempler

Uden succes hos vores kunder har vi ingen succes. Så kort kan det siges. Nedenfor er udvalgte kundereferencer, som alle anvender OBISS portalen.

Forsyningssektoren

 

NAV ERP huset Elbek og Vejrup (EV) og OBISS har et strategisk samarbejde.

EV ser mange muligheder i at kunne tilbyde sine kunder en god BI løsning i forlængelse af- og som supplement til egen ERP løsning. EV har samtidig besluttet at fokusere på egne styrker og kerneforretning. Det betyder at OBISS står for den tekniske og praktiske del af løsningerne som tilbydes til kunderne. Hermed samarbejder vi om, at skabe de bedste løsninger og udnytter samtidig hinandens viden og styrker.

OBISS er blevet en førende BI leverandør på det danske forsyningsmarked med fokus på mellemstore vand- og spildevandsselskaber.

Området er kendetegnet vil at være datatung og i hastig forandring. Der er derfor behov for et professionelt setup hvor data konsolideres i et centralt datavarehus som OBISS udvikler og vedligeholder på på OBISS datacenter. Data tilgås via OBISS portalen i en browser.

Fjernvarmesektoren

DFF EDB er en førende ERP leverandør til fjernvarmeselskaberne i Danmark og har indgået et strategisk samarbejde med OBISS om at levere BI til alle fjernvarmeselskaberne, som anvender DFF EDBs ERP løsning.

En enterprise løsning, som samler branchespecifik data med mulighed for benchmark og analyser på konsolideret forbrugsdata. Løsningen er tiltænkt over tid at indgå i forskningsprojekter med henblik på at optimere effektiviteten i fjernvarmesektoren til alles gavn.

 

Kædekoncept

 

OBISS har i samarbejde med McDonald's Danmark udviklet en BI løsning som konsoliderer alle restauranters data. Hermed får McDonaldsrestauranterne adgang til en fuld Enterprise BI løsning, som vedligeholdes i af OBISS i sin helhed.

Løsningnen tager afsæt i de centrale systemer og forhold som gælder på tværs af kæden.

Hermed kombineres relevante data, så den enkelte restaurantchef, online har et fuldt overblik over de vigtigste styringselementer (KPI´er) og kan hermed løbende monitorere, planlægge og styre forretningen.

Benchmark

Løsningen giver mulighed for den enkelte restaurant nemt at benchmarke sig på konkrete parametre. Samtidig er der mulighed for (anonymt) at benchmarke sig på tværs af restauranterne på samme parametre, eksempelvis, omsætning, svind, løn omk, DB mv.

Markedsanalyser

OBISS har i samarbejde med Unox-Automat udviklet en enterprise BI løsning med henblik på analyse af egne data på brændstofmarkedet. En løsning med store datamængder, som uden en stærk BI løsning kan gøre det tæt på umuligt at arbejde struktureret med sine data, hvorfor OBISS har udviklet et datavarehus og gjort data let tilgængeligt i OBISS portalen.

Data kan endvidere let tilgås i "marken" via tablets og smartphones for de medarbejdere som primært er uden for kontoret.

bottom of page