top of page

Udfordringer med den typiske forretningsmodel:

Stort set alle BI leverandører anvender den samme forretningsmodel, uanset hvilken kunde de er i dialog med.

 

Denne model består i store træk af; Fokus på salg af software, opsætning af teknisk platform hos kunden og salg af så mange konsulenttimer som muligt.

 

Risiko og omkostninger:

Der findes mange dygtige leverandører, men det er fortsat kendetegnende, at risiko og primære omkostninger er pålagt kunden. Det betyder reelt, at før løsningen endeligt er taget i anvendelse, så er der foretaget store investeringer i IT (inkl. fast vedligehold), betalt for dyre konsulenttimer og brugt mange interne ressourcer.

 

Det betyder høj risiko, stor investering og løbende faste omkostninger, uden at kende til værdiskabelsen.

 

Hvis du som kunde, herudover ikke ønsker eller har mulighed for at dedikere egne BI ressourcer, selv stå for IT og serverdrift, indkøbe og vedligeholde software, men istedet ønsker at holde omkostningerne til konsulenter nede; så er der klare fordele ved et samarbejde med OBISS

 

Vi tager den største risiko

OBISS har vendt risiko modellen om. Opstartsomkostningerne er markant lavere, ingen IT investeringer, der betales kun for anvendelse og vi arbejder med en fleksibel brugermodel så du løbende kan skalere i forhold til behov. 

 

Vores succes forudsætter derfor, at et længerevarende samarbejde og det sker kun hvis vi lykkedes med at skabe værdi for vores kunder. Der er derfor i højere grad lagt op til et samarbejde som skal komme alle til gode. 

Økonomi: 

- Lave opstartsomkostninger  - kendte projektrammer

- Lav risiko                          

- Ikke behov for køb og vedligehold af Software  

- Ikke behov for køb af hardware 

- Fleksibel  betalingsmodel og begrænset binding

- Fast ydelse efter forbrug

 

Forretning og IT

- Fokus på forretning                                                  

- Belaster ikke intern IT 

- Hurtig implementering                                           

- Stor indflydelse og kundeinvolvering 

- Betaling efter forbrug – Fleksibel prismodel         

- Begrænset kompleksitet i projektet

- Enterprise Business Intelligence                          

- Fokus på anvendelse og værdiskabelse

 

Risikoen er i højere grad flyttet fra kunde til leverandør 

Vi tror mere på et længerevarende samarbejde. Kort implementeringstid, lave implementeringsomkostninger og stor forretningsmæssig kundeinvolvering.

Risikoen er derfor i højere grad flyttet over på os. Vi har derfor en naturlig interesse i at levere nogle værdiskabende løsninger, som anvendes og giver værdi på både den korte og lange bane.  

 

Med andre ord vil et BI-projekt i samarbejde med OBISS ikke have samme kompleksitet og indeholde køb og anvendelse af ​​hardware og software med tilhørende vedligeholdelse, da vi har sat alt op på vores datacenter inkl. de rigtige BI værktøjer. Vi kan tale forretning fra dag ét med vores kunder.
 

Det betyder for dig:
Ny forretningsmodel – konkrete fordele

Hos OBISS er vi indstillet på, at samarbejde med alle som også aktivt ønsker at samarbejde med os. Vi ønsker, at gøre en konkret forskel hos vores kunder og er derfor meget bevidste om vores styrker og begrænsninger. Der kan være mange eksempler på, hvordan et samarbejde kan tage sig ud og vi er åbne for dialog og sparring.

Dine Fordele

bottom of page