top of page
Private og offentlige virksomheder

 

Vores løsningskoncept er oplagt til typisk mindre og mellemstore virksomheder eller offentlige institutioner.

 

Størrelse og kompleksitet kan variere og løsningerne dækker alt fra finansiel rapportering til koncernløsninger med sammenstilling af flere datakilder samt præsenteret online.

 

Ens for alle er, at vi kan tilbyde Enterprise BI og professionel rådgivning, baseret på en løsnings- og betalingsmodel, som med garanti vil komme vores kunder tilgode.  

Kædesamarbejde

 

Mange kæder er lokalt ejet, som Franchaisetager, via en kapitalkæde eller som forpagter. Ikke alle steder stilles der værktøjer til rådighed, som tilgodeser både de centrale (kædekontor) og de decentrale behov (den lokale enhed).

 

Vi kan derfor levere løsninger, som tilgodeser begge behov, dog uden store investeringer, men med stor fleksibilitet og lokal valgfrihed. Det giver mulighed for at skabe et overordnet overblik og indsigt, men i høj grad mulighed for at optimere forretningen på detaljeret niveau. (omsætning på varegrupper, personaleplanlægning, svind, kampagner, lager osv. og samtidig foretage lokale og centrale benchmark. Vi giver mulighed for at krydse data på tværs af systemer og sikrer daglig opdatering og online adgang til de aftalte data – Hermed kan der for alvor skabes værdi. 

 

Vores samarbejde McDonald´s er et godt eksempel herpå 

Strategisk samarbejde med forhandler 

 

At levere Business Intelligence så det skaber værdi for både leverandør og kunde, det kræver opdateret viden, de rette værktøjer, fokuseret indsats og udviklede kompetencer.

 

Det er ikke alle der har det eller ønsker at have det, hvilket er en ærlig sag. Men mange virksomheder/brancher som f.eks. Revisionsbranchen, ERP huse, konsulent og rådgivningshuse eller mindre applikationsleverandører, møder ofte et behov for yderligere rapportering og vidensdelingsfaciliteter eller deciderede BI behov hos deres kunder. Her er OBISS en oplagt partner. Det kan eksemplevis være som teknisk samarbejdsparter med afsæt i partnerens egen applikation.  

 

Det kan også være i form at et decideret strategisk samarbejde, hvor vi forener vores kompetencer, markedskendskab, forretningsfokus og hermed imødekommer slutkunden. Målet generelt er at få 2 + 2 til at blive 5.

Her er vi stærkest

 

Vi har valgt at koncentrere vores indsatsatser, indenfor nogle udvalgte områder. Det er vores mål og ambition, at denne målrettet dedikation og fokus vil komme vores kunder til gode, således vi kan bidrage bedst muligt til, at kunden opnår succes og når deres mål. Vi leverer derfor forretningskritisk beslutningsstøtte og ledelsesinformation (Business Intelligence) fra A-Z med primært fokus på de tre nedenstående områder: 

bottom of page