top of page
OBISS Hosted Business Intelligence
OBISS Hosted Business Intelligence
Vores kerneydelse

 

En forudsætning for at kunne træffe den rigtige beslutning, er at have de nødvendige informationer til rådighed. Det hedder Business Intelligence og det kan vi hjælpe dig med. 

 

Vores kerneydelse er levering af forretningskritisk data som understøtter vores kunders forretning, mål og beslutningsprocesser – leveret som en service. Vi har de nødvendige - såkaldte back-End og front-End værktøjer der skal til og stiller derfor en komplet datawarehouse baseret Enterprise BI løsnings, til rådighed. Det gør vi uanset kundens størrelse og behov og uden at det koster ekstra. Vi har ansvaret for platformen og teknikken og får kunderne online adgang til det færdige produkt, i form af en BI portal, rapporter, analyser, KPI´er, Dashboards mv. uden lokal installation eller køb af software. 

 

Klik her og få et hurtigt overblik her:

OBISS Hosted Business Intelligence

Vores Ydelser

Løsningsmuligheder:

Alle virksomheder og organisationer indsamler store mængder af data som samlet udgør et kæmpe potentiale for optimeret drift og ledelse. OBISS bistår vores kunder med anvendelse af disse og andre data således, at de samlet understøtter virksomheden til at kunne optimere forretningen og nå målene.

 

 

Data kan f.eks. komme fra:

Økonomisystemet (ERP) – CRM – Salg – lager – Produktion – løn – medlemssystemer – kasseapparater -  projekter eller div. Excelark mv.

 

I en BI løsning er det muligt at kombiner og sammenstille relevante data og hermed skabe en stærk videns platform – Det kan vi hjælpe med uden af det bliver et tungt og dyrt IT projekt

 

Løsningsmuligheder:

 

- Faste rapporter – Begrænse manuelle processer

- Egen portalløsning – Distribution af viden i organisation

- Dashboards – ledelses overblik

- KPI´- hold fokus og få løbende status

- Analyser – kom tættere på forretningen

- Online adgang – tilgå viden online og via mobile enheder

 

Data kan hentes og kombineres fra et eller flere kildesystemer og præsenteres i mange forskellige former og farver – det er kun fantasien der sætter grænser. Vores fokus er først og fremmest på anvendelse, så det skaber værdi i dagligdagen.

Ny forretningsmodel
OBISS – Online Business Intelligence Solution Services 

 

Vi har udfordret den typiske forretningsmodel og anvender istedet en model som adskiller sig markant fra de typiske standarder i branchen.

 

Vi tror ikke, at alle har interesse i eller behov for store løsninger, som kræver store investeringer og specialkompetencer.

Med mindre behovene er unikke, mener vi at det kan gøres anderledes, til gavn for alle parter. 

 

OBISS´ forretningsmodel

Målet er fortsat at levere en fuld Enterprise Business Intelligence løsning. 

Men i stedet for køb af dyr hardware og software som skal installeres og vedligheholdes lokalt, så tager vi os af alt det tekniske. Vores kunder skal derfor blot tilgå løsningen online og fokusere på anvendelse. Det kalder vi Hosted Business Intelligence - HBI.

 

Vi kan implementere hurtigere og med færre forbrugte timer for alle parter. Hermed reduceres omkostningerne, risikoen minimeres og vi sikrer fuld indflydelse og ansvar.  

 

Når alt er på plads betales kun for anvendelsen - Fleksibelt og økonomisk ansvarligt.

 

Modellen er oplagt til dem som gerne vil holde snor i omkosningerne, men stadig have fuld indflydelse, se resultater og skabe succes via Business Intellingence - uden at gå på kompromis med kvaliteten.

 

Modellen betyder, at vi hos OBISS kun har succes, hvis vores kunder har det. Vi har derfor et ekstra incitament til at holde øjnene på bolden og aktivt bidrage til at skabe og levere værdiskabende løsninger. Vi går efter en WIN/WIN.

 

Eget datacenter

OBISS har eget datacenter. Her anvender vi nogle af markedets bedste software løsninger og har kompetencerne til at få det til at lykkes. Vi belaster derfor ikke kundens IT afdeling og der skal ikke købes hverken hardware eller software. Vi kan tale forretning med det samme og forkorte implementeringstiden markant. Agilt og fleksibelt

 

Fuld Enterprise Business Intellingence

Vi kan derfor tilbyde vores kunder en fuld Enterprise BI løsning, leveret som en service. Det betyder for vores kunder, at der aldrig vil blive tale om et tungt internt IT projek og at der ikke skal indkøbes og vedligeholdes dyr software. Det betyder også, at vi kan implementere løsning agilt, hurtigt og sikre stor kundeinddragelse, samtidig holde omkostningerne og ikke mindst risikoen nede.

Der skal derfor kun betales for brugeranvendelsen og efter aftale for implementeringen.

 

Kompetencer - Forudsætningen for at nå sikkert i mål

Foruden det tekniske setup, tilbyder OBISS stærke kompetencer og ydelser, som i samarbejde med kunden, skal sikre en god implementering og en løbende udvikling.

OBISS tilbyder i den forbindelse indlednings forretningsmæssig rådgivning og sparring omkring valg af løsning, indhold, projekt og design. Denne proces foregår i tæt samarbejde med kunden omkring den rette løsning – set ud fra et forretningsmæssigt perspektiv. Vi skal løbende kommunikere med IT afdelingen og respektere funktionen, men vi anbefaler, at det er forretningen som definerer mål og ambitioner.

 

God start – lave omkostninger

Vi gør en ekstra indsats i starten for at sikre vi kommer godt fra start. Målet er at få afstemt rammer, muligheder og forudsætninger. Efter indledende dialog udarbejder vi et færdig aftale oplæg inkl. økonomi, tids- og ressourceplan, succeskriterier, forudsætninger mv. – Hermed sikres et gensidigt videns- og aftale fundament omkring de væsentlige forhold for projektet, inden det endeligt startes op.

I forbindelse med selv implementeringen af løsningen vil OBISS have initiativpligten og stå for projektledelse og tilhørende discipliner. Dette gælder frem til endelig godkendelse, uddannelse og anvendelse.

 

Fremadrettet:

En BI løsning vil altid være en ”flydende størrelse”. Både interne og eksterne behov og forudsætningerne vil løbende forandre sig. Vi lægger derfor op til en løbende dialog omkring tilfredshed, behov og anvendelse, ligesom vi tilbyder en fast support som bistår i det daglige.

OBISS har løbende ansvaret for drift og vedligehold af det tekniske setup.

Priser - lave omkostninger og lav risiko

 

OBISS anvender en prismodel som adskiller sig markant fra andre i branchen og vi vil gerne udfordre på denne parameter, uden at gå på kompromis med kvaliteten – Vi har blot valgt en anden model og tror at det vil være til gavn for os og vores kunder.

 

 

Opstartsforløb:                                                  Fast pris eller timeforbrug

 

Formål: at afstemme løsning, design, forventninger, afgrænsninger, muligheder, tidsplaner, gensidigt ressourceforbrug mv. og udarbejde endeligt tilbud og overordnede tids- og projektplaner

 

Implementeringsprojekt                                   Fast pris eller timeforbrug

 

Formål: at sikre en succesfuld implementering af det som er aftalt og beskrevet i opstartsforløbet. Forløbet dækker alt fra opstartsmøde til brugeruddannelse og endelige kundegodkendelse. OBISS vil have initiativpligten og varetage den overordnede projektledelse igennem.

 

Implementeringsforløbet:

Proof of Concept (POC)                                     Fast pris eller timeforbrug                                                                                 

Et POC forløb er typisk et afgrænset forløb, som har til formål at afdække muligheder og potentiale. Et POC forløb vil typisk afdække evt. usikkerheder og spørgsmål, inden et egentligt projektforløb igangsættes. Erfaringerne herfra kan efterfølgende benyttes i det fremadrettede forløb, såfremt dette igangsættes.

 

Anvendelse af løsning                                           Betaling pr. bruger

Udgangspunktet er, at der betales et fast mdl. beløb pr. bruger som anvender løsningen. Denne pris dækker så adgang til en fuld Enterprise BI løsning, løbende teknisk drift og vedligehold samt adgang til support

Prisen vil afhænge af antal og omfang og aftales i den indledende fase. Bruger antal kan løbende justeres og løsningen kan opsiges med 3 mdr. varsel.

 

Denne prismodel vil dels sikre lave implementerings omkostninger, lav kunde risiko og en løbende fleksibilitet. Hos OBISS får vi hermed kun succes hvis vores kunder får det og anvender løsningen.

.

bottom of page