top of page

Hvorfor vælge business intelligence (BI)?

 

Hvorfor anvende BI

En typisk udfordring de fleste støder på er, at der benyttes mange forskellige systemer og hvert system ofte har deres egen rapporteringsfacilitet. Det betyder, at data er tænkt i forskellige henseender og findes i forskellige formater. Dvs. at det ofte kan være svært og tidskrævende selv at sammenstille disse data, så de giver værdi og støtter op om den afgørende styring og drift.

 

Business Intelligence, vurderet som et generelt begreb, handler om at tilvejebringe relevant ledelsesinformation, som anvendes i den daglige drift, styring og ledelse. Det gælder uanset om man befinder sig i en mindre organisation, offentligt virksomhed eller om man har ansvaret for en større koncern.  

 

Begrebet Business Intelligence (BI) eller ledelsesinformation, er derfor ikke et nyt begreb eller spørgsmål om enten eller. Alle anvender i mere eller mindre kompliceret form Business Intelligence. Det som kan variere er omfanget, kompleksiteten og ressourceanvendelsen. 

 

Vores definition af Business Intelligence

OBISS definerer grundlæggende Business Intelligence således:  

 

Anvendelse af data som skaber brugbar viden og undertøtter beslutningsprocesser, med det formål, at forbedre virksomhedens indtjening og konkurrenceevne.

 

Dette kan gøres i mere eller mindre komplekst omfang og den rette model vil afhænge af den konkrete situation.

 

Hos OBISS har vi BI som vores kerneydelse og arbejder ud fra følgende vision:

 

At hjælpe vores kunder med at nå deres mål, via Business Intelligence -  leveret som en Service, uafhængig af størrelse og placering.

 

Kort fortalt; Jo bedre fundament man har for at træffe beslutninger, holde fokus på strategiske mål og styringsparametre, jo større er mulighederne for at reducere omkostninger, nå sine mål og få succes.

 

Hos OBISS vurdere vi derfor ikke, at det er et spørgsmål om enten eller, men mere et spørgsmål om valg af den rette løsning og model.

 

Alle virksomheder og organisationer samler dagligt rigtig meget data og information ind. Det omhandler eksempelvis:

 

  • Kundedata  - adfærd, priser, klager, nye emner, pipeline, tilfredshed, indtjening mv.

  • Projekter - status, forbrug, timer, succeskriterier, antal osv.

  • Økonomi - indtægter, omkostninger, budget mod forbrug, afskrivninger, afdelinger/koncern, benchmark i tid og produkter

  • HR – løn, overenskomster, timeforbrug, ferie, bemandingsplaner mv.

  • Produktion – vareforbrug, enhedsomkostninger, lagerstatus, måltal, kapacitetsudfordringer, fremskrivninger m.v.

  • Leverandør og konkurrenter – priser, udvikling, tilfredshed, overvågning, nøglekunder, medieomtale mv.

  • Sagsbehandling – antal, tid, tilfredshed, måltal, afgørelser m.v.

 

Som bekendt samles der løbende store mængder af forretningskritisk data ind via egne og eksterne systemer. OBISS kan hjælpe med at sammenstille relevante data således at de understøtter beslutningsprocesser, med det formål, at forbedre virksomhedens indtjening og konkurrenceevne.

 

Herudover er kan en god BI platform ligeledes anvendes til at distribuere relevant data og information i organisationen. Det kan foregå med målrettet distribution af f.eks. rapporter og analyser og det kan gøre via fælles informationstilgang f.eks. via en portal.

 

Mulighederne er mange og vi vil sætte en ære i at hjælpe med at finde den rette løsning til jer.

bottom of page