top of page

Prismodel

OBISS tilbyder en stærk og attraktiv prismodel, som adskiller sig fra de typiske modeller i branchen. Modellen er simpel og fleksibel, da den ikke forudsætter køb og vedligehold af software/hardware og belaster ikke intern IT.

Det betyder derfor lav risiko og lave konsulentomkostninger.

 

Vores indtjening er ikke baseret på salg af dyre konsulenttimer og skjulte omkostninger. Vi tager en fast brugerpris, som gør det nemt at skalere og budgettere efter behov.

Vores succes og indtjening forudsætter derfor et langvarigt samarbejde. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, men har tilladt os at udfordre den eksisterende model, og tror på, at det kommer både os og ikke mindst vores kunder til gode.

Opstart og implementering
 
Fast pris eller timeforbrug
Proof of Concept
(POC)
 
Fast pris eller timeforbrug
Anvendelse af løsningen
Mdl. afregning pr. bruger

Opstartsforløb:                  

 

Formål:

At afstemme løsning, design, forventninger, afgrænsninger, muligheder, tidsplaner, gensidigt ressourceforbrug mv. og udarbejde endeligt tilbud og overordnede tids- og projektplaner

 

Implementeringsprojekt

 

Formål:

Sikre en succesfuld implementering af det som er aftalt og beskrevet i opstartsforløbet. Forløbet dækker alt fra opstartsmøde til brugeruddannelse og endelige kundegodkendelse. OBISS vil have initiativpligten og varetage den overordnede projektledelse igennem implementeringsforløbet.

Proof of Concept (POC)                                                                                                

Et POC forløb er typisk et afgrænset forløb, som har til formål at afdække muligheder og potentiale.

 

Et POC forløb vil typisk afdække evt. usikkerheder og spørgsmål, inden et egentligt projektforløb igangsættes. Erfaringerne herfra kan efterfølgende benyttes i det fremadrettede forløb, såfremt dette igangsættes.

Anvendelse af løsningen                                                                                                

Udgangspunktet er at der betales et fast mdl. beløb pr. bruger som anvender løsningen.

 

Dette beløb vil dække adgang til en fuld Enterprise BI løsning, løbende teknisk drift, vedligehold samt adgang til support

 

Prisen vil afhænge af antal brugere og løsningens omfang. Dette afstemmes i den indlende fase. Bruger antallet kan løbende justeres og løsningen kan opsiges med 6 mdr. varsel.

 

Denne prismodel vil dels sikre kunden med lave implementeringsomkostninger og ingen dyre licenskøb, altså minimum risiko. Kunden får samtidig en fleksibel betalingsmodel. Hos OBISS opnår vi kun succes, hvis vores kunder er tilfredse og selv får succes ved at anvende løsningen.

 

Det er med i løsningen:

Virksomheden vil betale en lav licensafgift pr. bruger. pr. måned, hvilket omfatter: 

  • Adgang til OBISS portalen. Indhold, design og omfang aftales lokalt.

  • Online adgang og løbende opdatering

  • Faste rapporter, analyser og distribution af data 

  • Service & Support 

  • Software licenser 

  • IT-infrastruktur, hosting, backup, vedligeholdelse, sikkerhed mv. 

bottom of page